• slider image 288
  • slider image 289
:::
黃叔讌 - 人事訊息 | 2022-05-03 | 點閱數: 58

主旨:檢送「臺南市政府 111 年度推動員工協助方案實施計畫」及市府函各 1 份,請查照。

說明:請同仁參閱並運用相關資源。

 

  •  
    1) 市府函文.PDF
  •  
    2) 岸內來文.PDF
  •  
    3) 計畫.pdf